Blown out (1999)

Verket handlar om visuell viktlöshet, ett stadium där man inte kan relatera till något känt eller någon skala. Dessa begrepp, okänt-kontroll, stort-litet, försöker jag undersöka i mina bilder.

Jag producerade verket ”blown out” under min vistelse i San Francisco. Verket är dels ett fotografi och dels en videoprojektion. Jag fick idén när jag såg det mycket märkliga skum som havet piskar upp på stränderna. Jag placerade en man i denna ocean av vitt skum. Han var en van surfare som kände till havets krafter. Endast huvudet sticker upp från den stora till synes onaturliga massa av vit natur. Hela situationen var väldigt dramatiskt och gick inte att kontrollera som jag brukar, både mannen framför kameran och jag bakom fick anpassa oss till situationen, det var bra. Trots dramatiken runt omkring mannen ser han inte rädd ut, han bara är där.