Det stora blå/The Big Blue at Gotlandskonstmuseum

Det stora blå visas 13 juni – 1 november 2015

Medverkande konstnärer: Åsa Maria Bengtsson, Karin Broos, Maria Friberg, Ann Frössén, Antti Laitinen och Lovisa Ringborg.

Vårt förhållande till vatten inleds redan i fosterstadiet och fortsätter att följa oss livet igenom. Vattnet och människan är sammansvetsade på ett liknande sätt som också konsten och vattnet är sammanlänkade. Hav och vatten är välanvända ämnen och motiv i konsten historiskt sätt, likväl som i nutid. Det stora blå är en utställning som uppmärksammar havet och vattnet i dagens samtidskonst utifrån sex konstnärers olika perspektiv.

I fokus står vattnets visuella kvaliteter likväl som dess innehållsmässiga och betydelsebärande egenskaper. Vatten och hav förknippas ofta med motsatser och ambivalens, å ena sidan drömskt och idylliskt, å andra sidan hotfullt och skrämmande. Konstnärskapen och verken som presenteras i Det stora blå präglas av just denna komplexitet.

http://www.gotlandsmuseum.se/det-stora-bla/