Suecia Contemporare, Uppsala Konstmuseum, Uppsala,

Erik Dahlbergh och samtiden – Tolv svenska konstnärer har utgått från Erik Dahlberghs 1600-talsverk Suecia Antiqua et Hodierna och omformat den till en samtida Suecia Contemporare. Deltagande konstnärer är Peter Johansson, Helle Kvamme, Per B Sundberg, Victor Marx, Ulrika Wärmling, Maria Friberg, Jenny Granlund, Gunnar Nehls, Johan Thurfjell, Makode Linde, Kristina Matousch och Pontus Raud.Utställningens curator är Pontus Raud.

http://www.uppsalakonstmuseum.se/utstallningar1/suecia-contemporare/

press: http://www.omkonst.com/15-suecia-contemporare.shtml

http://www.unt.se/kultur-noje/konst/identiteter-i-forandring-3765905.aspx