Embedded (2007)

Serien ”Embedded” började som en undersökning av förhållandet mellan den naturliga världen och den kulturellt betingade världen. Som titeln antyder handlar det om en känsla av säkerhet, om att bli omsluten och beskyddad. Men det finns en dubbelhet i det tillståndet, det kan även ses som en sorts  isolering, att vara instängd och omringad.

Männen i fotografierna och videotriptyken med namnet ”Embedded” rör sig långsamt, som isberg på horisonten.  De är till hälften vakna, till hälften sovande, och glider omärkligt mellan naturens och kulturens världar.

Deras rörelser påminner om vattenfall i slow-motion, isbjörnar på glaciärer eller något som föds – de är på väg någonstans, men vart? I fotografierna förstärks känslan av att männen ser ut som abstrakta svarta former i en gemensam kokong. De är insvepta som lindebarn eller draperade  i en gemensam svepelse.

Männen är del av ett konstant flöde, de kommer från alla delar av världen, en värld där var och en är på en gång unik och ersättlig.

Bilderna handlar om skönheten i naturen, men också om hur världen långsamt kollapsar. Deras ämne är kunskap och makt, men också omöjligheten i att få en helhetsbild, i privatlivet såväl som i den stora världen.

I dagens samhälle är själva informationen inbäddad – den är på en gång offentlig och undangömd, innesluten i sin egen trojanska häst.

Maria Friberg, Stockholm 2007