[ Maria Friberg ] Konsthallen Bohuslänsmuseum Udevalla Sweden

Welcome to the opening Febr 1 at 2 PM,  I will be there,

Curator : Agneta Von Zeipel

www.bohuslansmuseum.se

 

 

Maria Friberg är en av Sveriges mest etablerade foto- och videokonstnärer. Hon har sedan mitten av 1990-talet framförallt arbetat med att undersöka frågeställningar kring manlig identitet, genus och makt. Utställning på Bohusläns museum 1 februari – 6 april 2014

I sina arbeten, som i regel planeras i detalj, skapar Maria Friberg iscensättningar där de deltagande agerar. Ofta figurerar kostymklädda män i tillspetsade situationer som osäkrar mansrollen. Hon blev känd för en större publik med verket Almost there (2000), där kostym-klädda unga män flyter nästan viktlösa i vatten. Kostymen, som kan ses som symbol för västerländsk manlig dominans och karriär, står i kontrast till vattnet som snarare skapar en känsla av sårbarhet och utsatthet hos dem.

Ett liknande grepp återkommer i The Painting Series (2011) som nu visas i utställningen. Här arbetar Maria Friberg med fotografiet som en form av målningar med tydliga referenser till två av konsthistoriens manliga giganter,Yves Kleins blåa monochromer och Jackson Pollocks ”action-paiting”. Till skillnad från Almost there är inte alla figurer i The Painting Series män. I vissa bilder är det konstnären själv vi ser. Verket kan betraktas som en dokumentation av ett performance, där individer deltar i en målerisk process som leder fram till ett fotografi.

I Maria Fribergs senaste verk, serien Duration (2013) undersöks istället hur teknologin förändrar vårt sätt att kommunicera och interagera med varandra som sociala varelser i en tid då verkligheten på skärmen har tagit över närvaron och kontakten i det fysiska rummet. Många av bilderna är fotograferade i en vacker och ljus slottsmiljö från 1700-talet, som står i skarp kontrast till den digitala tekniken. Hennes bildspråk har ett scenografiskt anslag och där finns även referenser till den massmediala bilden.

Maria Friberg tillhör en generation konstnärer som arbetar med fotografi, som Annika von Hausswolff, Maria Miesenberger, Annica Karlsson Rixon och Lotta Antonsson. Från dem löper inspirationen bakåt i tiden till en dynamisk grupp amerikanska kvinnliga fotografer under 1970- och 80-talen. Bland dessa kan nämnas Carrie Mae Weems, Sherrie Levine och Cindy Sherman.

Maria Friberg, född 1966 i Malmö, är bildkonstnär baserad i Stockholm. Hon har studerat vid Kungliga Konsthögskolan och finns idag representerad på bland annat Moderna Museet i Stockholm, KIASMA i Helsingfors, National Women in the Arts i Washington DC och The Museum of Fine Arts i Boston.

Utställningen visas följande dagar kl 13.00:
4, 18 februari
4, 18, 25 mars
1 april

26 feb kl 18.30
Professor Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm föreläser om ”En estetisk ekonomi”.Medarr. Konsthallens vänner-forum