Maria Friberg, Halmstads Konsthall Febr 4 – March 29, 2015

Welcome to the opening Febr 4th 5-7 PM! I will be there.

 

 

Maria Friberg, Ur serien Days of EyesMaria Friberg, Ur serien Days of EyesI verket Days of Eyes ser vi en sittande pojke i ett tropiskt träd. Grönskan runtomkring honom är påtaglig och tycks omfamna honom. I förgrunden hänger lianer som vid första anblicken tycks höra hemma i naturen.  Men vid närmre granskning upptäcker man att det är strömkablar. Tekniken har på ett subtilt sätt blivit integrerad i naturen vilket gör oss påminda om att teknik idag är en så naturlig del av vår vardag att vi inte ens upptäcker den. Men vad händer egentligen med samhället då vi blir allt mer digitaliserade?
Maria Friberg, Ur serien DurationMaria Friberg, Ur serien Duration

Även i serien Duration lyfter Friberg in tekniska föremål, vi ser bland annat en grupp pojkar sitta med varsin smartphone. De vistas i samma rum men tycks inte konvensera med varandra, eller gör de det genom tekniken? Kanske de till och med konvenserar med många fler än vad vi ser i bilden. Men Duration berör också ensamhet. Vi ser män och kvinnor eller pojkar och flickor sitta i ödsliga miljöer tillsammans, då distanserade genom tekniken, men oftast är de ensamma. Genom ljussättningen hindrar Friberg betraktaren att se vad som egentligen döljer sig i rummet och känslan av ensamhet breder ut sig ännu mer.

Maria Friberg, Ur serien Still livesMaria Friberg, Ur serien Still livesEnsamhet och utsatthet finner vi också i serien Still Lives. Gestalterna är passiva, har helt fråntagits sin maktposition och är utlämnade åt betraktaren. Friberg har med sin iscensättning lyckats förmedla en känsla av att de avbildade människorna försöker bli ett med den miljö de befinner sig i.http://www.halmstad.se/upplevagora/konstochmuseer/halmstadskonsthall/visasjustnu.12286.html