Piles of Dreams at Lidköpings Konsthall, Lidköping

[June 4- August 14] I sommar visar Lidköpings konsthall ett urval av fotografier och videoverk av Maria Friberg. Hon är en av Sveriges mest etablerade foto- och videokonstnärer med utställningar både nationellt och internationellt. I utställningen Piles of dreams (4/6-14/8) belyser hon hur vi bygger upp våra identiteter genom konsumtion. Högar av drömmar som består av leksaker, elkablar, plast, kläder och sportartiklar.

Invigning 4/6 kl 11-14
Kl 12 invigs utställningen av Roger Ahlén, ordförande i Kultur och Fritidsnämnden
Kl 13 berättar Maria Friberg om sitt konstnärskap. Välkomna!

”Piles of Dreams kan tolkas som kritik mot överflöd, men jag vill också visa en vacker och abstrakt bild av de spår vi lämnar. Våra avtryck skapar berättelser av olika existenser. Någonstans i processen transformeras själva materialet och det är vad som intresserar mig. Dessutom vill jag förmedla en känsla av hopp, även om de stora massorna på återvinningscentralen är barocka”

http://www.lidkopingsnytt.nu/2016/06/02/fotografiskt-pa-konsthallen-manniskan-och-konsumtionssamhallet/