Public Commission Bikeway Tunnel, Klockaretorpet, Norrköping

The Public commission ’Som jag minns/As I Remember’ in Norrköping is up at the walk/bikeway tunnel in Klockaretorpet, Norrköping. Thanks to Norrköpings Konstmuseum and art curator Public Art Mattias Åkesson.

’Som jag minns’ – ett konstverk om stadsdelens utveckling där invånarna står i centrum för dess ständiga förändring.

I denna konstnärliga gestaltningen har Maria Friberg arbetat med insamlat material från Klockaretorpet invånare. Deras privata kläder ger ett personligt avtryck och minnen och har påverkat gestaltningens uttryck.

Friberg och Stridsberg har skapat två fotografiska bilder som binder samman vår nutida historia med människorna som bor på platsen idag och hur landskapet har förändras genom åren. Friberg och Stridsberg har utgått från äldre kartor som visar utvecklingen från platsens arv med den lilla torpstugan på ängen som har växt till sig till dagens folkrika stadsdel. Från bondesamhälle till storstad. Gestaltningen i gångtunneln skapar en trygg markör där vi gemensamt blickar framåt tillsammans med framtidens invånare i Klockaretorpet på dom historiskt rika slätterna i Östergötland.