Solo Show (with Peter Stridsberg) – Blicka, at Umeå Konsthall, Väven

Maria Friberg och Peter Stridsberg i sommarens utställning i Umeå konsthall. Maria Friberg och Peter Stridsberg, två konstnärer från olika generationer. De arbetar med fotografiska scener som skildrar övergången mellan människa och natur. I den gemensamma utställningen Blicka får vi för första gången uppleva deras verk i dialog med varandra. Vernissage lördag den 4 juni, klockan 13-15, konstnärerna närvarar. Välkommen!

Fribergs och Stridsbergs konstnärskap möts i gränslandet mellan olika miljöer och platser. Individens tillhörighet står i centrum för frågor om klimatet och människans tillvaro. Konstnärerna ser fotografiet som en bild av pågående händelser där verkligheten ständigt förändras.

Maria Friberg är född 1966 och bor och arbetar i Stockholm. Hon har genom åren arbetat med noggrant iscensatta fotografier och videoverk som visats över hela världen. Friberg kommenterar vår samtid med bilder som utmanar föreställningar om normer och levnadsvanor. Verken tar sin utgångspunkt i en måleritradition, där skönheten först attraherar vår blick för att sedan avslöja berättelser av tvetydig karaktär.

Peter Stridsberg är född 1994 och bor och arbetar i Umeå. I processen utforskar han hur vi möter förändringar av naturen och vår omgivning. Stridsberg har främst arbetat med scenografiska installationer där han bygger upp både rumsliga och geografiska miljöer för sina bilder. På så sätt skildrar han människans relation till omgivningen, men också hur den påverkar oss och synen på vår närmiljö.

Utställningen ”Blicka” visas i Umeå konsthall den 4 juni – 18 september 2022. Exhibition link: www.umea.se/upplevaochgora/kultur/konst/arkivkonst/mariafriberg