To be Handed, April 9 – June at Vida Museum, Öland

Maria Friberg slog igenom med bilder som genom affärsmannens form i relation till vatten, utforskade makt, maskulinitet och människans relation till naturen. Genom att sätta dem i ett möte med ett annat element fördes man in på okänd mark, över en gräns där det säkra lämnas bakom och förutfattade meningar om identitet, genus och sociala hierarkier utmanas.

Mansskjortan finns kvar som referens för människan i Maria Fribergs bilder, men numera mer som en underton. Fokus ligger istället ofta på naturen, om hoppet på en yngre, klokare generation och att det ska finnas tid att göra motstånd och hantera de utmaningar vi står inför. Genom det estetiskt tilltalande öppnas en väg till samtal som ger plats till en mångfald av undertoner.

På VIDA visas nu den helt nya fotoserien ”Handed” – en till första anblick romantisk och drömsk värld där Fribergs ursprung i måleritraditionen gör sig påmind, John Bauers sagoskogar känns nära. Seriens titel åberopar överlämnandet, att släppa taget och gå vidare från en process till en annan, från en plats till en ny, att ge sig av men även blicka tillbaka. Men i bilderna döljer sig även en mörkare ton av avskedets och längtandets vemod och vår relation till naturen som omger oss.

I serien ”Night Vision” utforskas hoppet i det passiva motståndet som representeras av Greta Thunberg och en yngre generation för vilka effekten av att ”inte göra” blivit en inte så tyst revolution. Ungdomarna har fotograferats i en liten ficka av urskog som återstår utanför Uppsala. Naturen, inte som resurs, utan som vårt hem och närmaste omgivning gör sig påmind.

”Mirroring Nature” tar sin utgångspunkt i skogsbranden 2014 i Hälleskogsbrännan i Västmanland. Formerna av antika speglar refererar till att begrunda sig själv i ytan. Vi uppmanas att reflektera över naturen – ibland frodig, ibland plundrad och förstörd av människan, över vår egen roll i detta och vår relation till vår omgivning.

Link to exhibition: https://www.vidamuseum.com/mariafriberg