Suecia Contemporare Erik Dahlbergh and 10 contemporary

Med utställningen Suecia Contemporare tar Kalmar konstmuseum fasta på en 300 år gammal idé – det samtida. Utställningen undersöker och iscensätter en nutida relation till hela det projekt som ligger bakom Erik Dahlberghs bok Suecia Antiqua et Hodierna (Det forna och nuvarande Sverige), en bok bestående av 353 koppargravyrer producerade mellan åren 1665 och 1715 med en ambition att skildra ett storslaget land.

Genom att förskjuta titeln till ett påhittat Contemporare och i kraft av tio samtida konstnärers verk återförs Dahlbergh till ett här och nu. Hur ser bilden av Sverige ut idag genom barockens vision om Sverige som stormakt?

Till utställningen har en katalog producerats med texter av Pontus Raud, curator och konstnär, Karin Sidén, museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde, Jonas Nordin, docent i historia på Kungliga biblioteket samt Dan Karlholm professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola.

http://www.kalmarkonstmuseum.se/exhibition/suecia-contemporare/