Touring Videoshow with Videogud in Sweden

The theme for the Spring Tour is choreography of Power.

Febr 6-27,2019: Somewhere Else – Maria Friberg

March 21 – April 10, 2019: Driven – Monika Larsen Dennis & Maria Friberg

Driven

Bodies sway, black silhouettes against a white background, blurred movements in dreamlike slow-motion. In their collaborative piece, Driven (1998), Monika Larsen Dennis and Maria Friberg act out a brutal push-and-pull choreography, a dance macabre of equal amounts desire and violence. But despite its directness, the work carefully balances between polarities, visualizing a state of ambiguity in-between reciprocity and repulsion. The two protagonists are carefully cropped at the neck and at the thighs, their elegant two-piece suits effectively concealing all apparent gender attributes, leaving the viewer in an uneasy state, a limbo between knowing, feeling, and guessing.

VIDEOGUD – videokonstnätverket Gävleborg, Uppsala, Dalarna

VIDEOGUD är ett samarbete mellan landstingen i Gävleborg, Uppsala och Dalarna som har funnits i sin nuvarande form sedan hösten 2006. Nätverket verkar för att tillgängliggöra aktuell videokonst för den breda allmänheten, samt för att uppmuntra och stödja konstnärer och filmare som verkar inom området. Kärnan i verksamheten utgörs av ett antal videostationer i offentlig miljö och en festival för videokonst och experimentell film.

see the video somewhere else https://vimeo.com/225374710