Idrottsminnen, Konsthall 16 at Riksidrottsmuseet, Stockholm

[ Febr 17-May 12] A new opened Konsthall in Stockholm for the meeting of Art and Sports. In their permanent collection of Tore A Jonasons they added my photo Anywhere and Everywhere and the video commoncause. It’s on view in the show ”Sports Memories” in great company with works by  Ernst Billgren,…

Publicerat/Published – The History of the Photobook in Sweden

[Febr 8-March 10 2019] Publicerat är den första utställningen som belyser fotobokens historia i Sverige, med de första exemplen från 1860-talet fram till dagens omfattande utgivning. Utställningen innehåller 200 titlar baserade på tre centrala teman inom fotografi:Samhället, Jaget och Bilden. Som del av utställningen…