Blown out (1999)

Verket handlar om visuell viktlöshet, ett stadium där man inte kan relatera till något känt eller någon skala. Dessa begrepp, okänt-kontroll, stort-litet, försöker jag undersöka i mina bilder. Jag producerade verket ”blown out” under min vistelse i San Francisco. Verket…

Untitled (1999)

Fotografiserien ”untitled” består av fem fotografier i storleken 47×52 cm, staplade på varandra. Man ser endast huvudet av män som ligger och ”sover” på varsin kudde. Jag valde svenska män som hade samma typ av utseende/utstrålning men var i olika…

c/o (1999)

Q: Can you describe your artistic practice?A: Most of my work deals with sexual identity and human relations. I stage ambiguous images of physical and mental relations, where desire and aggression are played out. The people in the images often…